Inkopp

Společnost INKOPP  zahájila svoji činnost rozvíjet v roce 1996 v České a Slovenské republice (autorizace v ČR i v SR). Pracovníci společnosti jsou odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti projektování staveb – pozemní stavby, vodohospodářské stavby, ČOV, kanalizace, vodovody, občanské stavby, průmyslové stavby, čerpací stanice pohonných hmot a s projektováním technického vybavení budov. Z hlediska  tepelné ochrany a úspor energie zpracujeme teplo-technický posudek stavby, průkaz energetické náročnosti budovy a dle požadavku i energetický audit budovy (certifikovaná osoba na zpracování PENB a EA). Dle požadavků klienta provádíme také termografická měření budov (tepelné mosty) termokamerou FLIR Ex 8 Pro.

Naše společnost zabezpečí investorovi komplexní služby v oblasti projektování staveb a inženýrské činnosti. Přístup ke každému investorovi je individuální dle jeho specifických požadavků. V procesu projektování zapracujeme požadavky investora s důrazem na technické, vizuální, bezpečné a ekologické řešení, která jsou v souladu s platnou legislativou.

Od června 2023 poskytujeme služby m-EKIS.