m-EKIS

Nabízíme vám energetické poradenství:

  1. Energetické poradenství osobně (navštívíme vás), nebo se sejdeme na dohodnutém místě a přes internetový portál EFEKT formou webové konzultace
  2. Zpracujeme žádost dotace Zelená úspora light
  3. Zpracujeme “Návrh energetických opatření” (NEO) – služba je pro občany (rodinné domy) i pro veřejný sektor (jen pro bytové domy)

Návrh energeticky úsporných opatření („NEO“) je osvětovým nástrojem Ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho cílem je seznámit občany, resp. klienty z řad vlastníků rodinných nebo bytových domů s možnostmi, jak renovovat jejich stávající nemovitost a postihnout rozsah uskutečnitelných a vhodných energeticky úsporných opatření. Tvorba dokumentu je financovaná Státním programem na podporu úspor energie EFEKT III nebo z prostředků Národního plánu obnovy podle podmínek aktuálních dotačních výzev.

Dokument se skládá z těchto částí:

  • Identifikace budovy;
  • Základní zhodnocení renovačního potenciálu budovy;
  • Návrh úsporných opatření reflektující stav budovy a zohledňující potřeby klienta:
  • Indikativní odhad nákladů spojených s realizací návrhových opatření;
  • Dostupné dotační příležitosti;
  • Komentáře a návrhy dalšího postupu.

UPOZORNĚNÍ! NEO nenahrazuje jiné odborné dokumenty ani neslouží jako podklad pro získání bankovních záruk, půjček, hypoték nebo jiného druhu financování. Zároveň nezaručuje získání dotace a neslouží jako příloha k žádosti o podání dotace. Závěry v dokumentu jsou údaje cíleně informativního charakteru určené pro majitele nemovitostí. Zpracovatel NEO je odpovědný Ministerstvu průmyslu a obchodu za dodržování stanovených pokynů pro vyplnění a způsob nabízení zpracování NEO. Ministerstvo průmyslu a obchodu nenese za výstupy a doporučení v NEO obsažené právní zodpovědnost s ohledem na jeho informativní charakter.

Všechny služby jsou bezplatné!

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Logo-NPO-1920x805.jpg.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je CS-Financovano-Evropskou-unii_POS_POS-1920x575.jpg.
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/ministerstvo/loga-ke-stazeni/2016/10/mpo-logo.jpg